Securealternative

Secure Alternative Investments A/S modtog den 26. juni 2015 godkendelse fra Finanstilsynet som Forvalter af Alternative InvesteringsFonde (FAIF). Morten Windfeldt, adm. direktør med ansvaret for at udvikle og forvalte Secures alternative investeringer udtaler: ”Vi går en spændende tid i møde, hvor vi som udbyder og forvalter af alternative investeringer søger at møde det behov for investeringer i alternative aktivklasser, med et attraktivt risikojusteret afkast og lav korrelation til aktier og obligationer, som de institutionelle investorer og andre professionelle investorer har”.

Morten Windfeldt fortsætter: ”Det lave renteniveau presser investorer til at tage mere risiko for at opnå et afkast af den investerede kapital – vi udvikler alternative investeringer hvor vores investorer høster betydelige illikviditetspræmier som betyder, at vi kan opnå et attraktivt afkast af den investerede kapital samt mindske den samlede porteføljerisiko gennem øgede diversifikation.”

Morten Windfeldt, med baggrund i analyse og rådgivning af nordiske aktier i Danmark og London, som M&A rådgiver hos Carnegie Investment Bank og som private equity investor hos kapitalfonden 3i Growth Capital, har gennem det seneste år opbygget et team af erfarne finansfolk med baggrunde fra Morgan Stanley og JP Morgan Chase i London samt FIH og Finansiel Stabilitet i Danmark. Morten Windfeldt fortsætter: ”Vi har nu indhentet de kompetencer som det kræver for at udvikle og forvalte alternative investeringsløsninger, og vi er netop gået i markedet med en byggefinansieringsfond, som vil møde det behov der er opstået blandt ejendomsudviklere efter at penge- og realkreditinstitutter har skærpet deres lånevilkår. Byggefinansieringsfonden er en såkaldt ”proprietær” fond, hvor vi – i tæt samarbejde med en særdeles erfaren ejendomsadministrator – selv sourcer, forhandler og administrerer udlånene på vegne af investorerne i fonden”.

Secure Alternative Investments forvalter i dag investeringer inden for et antal alternative aktivklasser, herunder private equity, hedgefonde, ejendomme, vindenergi og direct lending. ”I mange situationer teamer vi op med eksperter inden for de respektive aktivklasser. Private equity- og hedgefonde tilbyder vi således som ”fund-of-funds”, hvor vi investerer i en portefølje af de bedste managers, mens vores ”proprietære” fonde ofte udbydes i tæt samarbejde med en meget erfaren specialist inden for den relevante aktivklasse”, afslutter Morten Windfeldt.

Secure Alternative Investments planlægger at videreudvikle udbuddet af alternative investeringsløsninger til andre aktivklasser, i takt med at konjunkturmæssige eller strukturelle forhold bevirker, at det risikovægtede afkast for den enkelte aktivklasse bliver attraktivt.